Zundel Videos

Ingrid's Veterans Today Articles

Zgrams

File Index

ZGram - 12/14/2004 - Revisionist Verbeke won't be extradited!

zgrams at zgrams.zundelsite.org
Tue Dec 14 08:28:42 EST 2004ZGram - Where Truth is Destiny:  Now more than ever!

December 14, 2004

Good Morning from the Zundelsite:

Good news for once from Europe!   After having been harassed for 
seven years,  Siegfried Verbeke, a  prominent Flemish Revisionist 
publisher, was arrested on November 27, 2004 and targeted for 
extradition from Belgium to Germany to be punished for "Holocaust 
Denial"!  Verbeke is a free man today!

Here is the press release in three languages:

[START]

Victory for Free Speech – Renewed Freedom for Siegfried Verbeke

Friday December the 10th the judicial court of Kortrijk (Belgium) 
decided not to extradite Siegfried Verbeke to Germany. The court 
brought up that Verbeke is Belgian and has already been convicted for 
these same facts in Antwerp.

The office of the public prosecutor didn’t appeal to this decision 
and thus Siegfried Verbeke was able to walk freely again after some 
two weeks of imprisonment!
This proves some rather important facts for us:
-Apparently the newly installed European Arrest Warrant isn’t that 
loved by every jurist and its nature is highly contestable for a 
higher court.
-Once in a while freedom of speech corners a victory which might seem 
irrelevant and minor from an international perspective, but in 
reality reflects a certain resentment among the corridors of justice.

We thank Verbeke’s release to the fantastic work done by lawyer Piet 
Noë and to the support of the hundred Europeans who gave this case 
international publicity, spoke to their local representatives, 
collected money for the legal costs

We thank each and everyone for their support. This is a clear proof 
that we can make a difference and that the Jewish power isn’t 
unlimited as such.

We must however stay alert so that the zionist power structure 
doesn’t push the rape of our judicial system further. The indictment 
in Germany was started seven years ago by Ignatz Bubis himself. It 
only takes one signature from a zionist and the extraditing affair 
can commence once again.

Thanks to all supporters of free speech!
Armin Müller on behalf of the Committee for the Protection of Free Speech.

=====

Overwinning voor de Vrije Meningsuiting – Herwonnen Vrijheid voor 
Siegfried Verbeke


Vrijdag 10-11-’04 besliste de raadkamer van Kortrijk om Siegfried 
Verbeke niet uit te leveren aan Duitsland. De raadkamer argumenteerde 
dat Verbeke een Belg is en dat hij voor gelijkaardige feiten al 
veroordeeld werd door een rechtbank in Antwerpen.

Het parket tekende geen beroep aan tegen deze uitspraak en dus kon 
Siegfried Verbeke zich na een kleine twee weken weer op vrije voeten 
bewegen!
Dit bewijst voor ons enkele zeer treffende zaken:
-Blijkbaar wordt het gewraakte Europees Aanhoudingsbevel niet door 
iedere jurist gesmaakt en is deze zeker aanvechtbaar voor een hogere 
rechtbank.
-Af en toe behaalt de echte vrije meningsuiting een overwinning die 
misschien op internationaal niveau miniem lijkt, maar getuigt van een 
zeker ressentiment in de wandelgangen van justitie.

We danken deze vrijlating echter ook aan het puike werk van meester 
Piet Noë en aan de steun van honderden Europeanen die deze kwestie 
internationaal verspreidden, hun politici aanspraken, geld inzamelden 
voor de gerechtskosten,


We danken ieder en elk voor zijn steun. Dit bewijst dat we wél een 
verschil kunnen maken en dat de joodse machtsgreep niet totaal is.

We moeten echter waakzaam blijven opdat het zionistische 
machtscomplex de verkrachting van ons rechtssysteem niet verder 
drijft. De aanklacht in Duitsland werd zeven jaar geleden door Ignatz 
Bubis himself opgestart. Het behoeft maar één handtekening van een 
zionist om de uitleveringskwestie weer op te rakelen.

Dank aan alle sympathisanten!
Armin Müller namens het Comité ter Bescherming van het Vrije Woord.

=====

Verbeke wordt niet uitgeleverd aan Duitsland
---------------------------------------------
bava
10/12/2004

KORTRIJK - De raadkamer van Kortrijk heeft vandaag beslist om 
Siegfried Verbeke niet uit te leveren aan Duitsland. De raadkamer 
argumenteerde dat Verbeke een Belg is en dat hij voor gelijkaardige 
feiten al veroordeeld werd door een rechtbank in Antwerpen.

Verbeke wordt beschuldigd van negationisme en revisionisme. Via het 
internet zou hij de holocaust op de joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hebben ontkend of geminimaliseerd. De rechtbank achtte 
het niet bewezen dat Verbeke dergelijke feiten heeft gepleegd in 
Duitsland.

Duitsland had om zijn uitlevering gevraagd op basis van het Europees 
uitleveringsmandaat. Het parket kan nog in beroep gaan tegen de 
beslissing. Als het dat niet doet, wordt Verbeke vrijgelaten.

[END]
>>More information about the Zgrams mailing list
ADS4711